API

Poprzez API jest możliwość wykorzystania silnika cieplo.app we własnej aplikacji, która może wyglądać i być zorganizowana prawie w dowolny sposób.

Obsługiwane kraje: Polska, Niemcy, Austria, Czechy, Słowacja, Wielka Brytania, Holandia.

Uwagi, życzenia, skargi, pytania i zażalenia odnośnie API można kierować zwyczajowymi drogami kontaktu.

Autoryzacja

Każdy użytkownik posiada indywidualny klucz dostępu do API, który należy dołączyć do każdego żądania jako parametr GET o nazwie token. Klucz dostępu do API można znaleźć w panelu konta.

Jeśli użytkownik ma aktywną subskrypcję z dostępme do API – jego klucz jest w pełni funkcjonalny. W przeciwnym wypadku klucz działa w trybie testowym – do celów wdrożeniowych. Obliczenia przesłane za pomocą testowego klucza API przechodzą walidację, ale nie są zapisywane na serwerze. Zwracane w odpowiedzi wartości zawsze dotyczą jednego i tego samego oszacowania, które już istnieje w bazie (jest zwracany jego identyfikator, więc można pobrać całość w osobnym żądaniu).

Nowe oszacowanie

POST https://cieplo.app/api/calculation

Żądanie

Treść żądania należy przesłać jako application/json.

Wszystkie parametry są obowiązkowe – poza opisanymi jako warunkowe lub opcjonalne. Poniższy przykład dla ilustracji zawiera wszystkie parametry, także te, które w tym typie budynku nie są potrzebne.

{
	"building_type": "single_house",
	"construction_year": 2020,
	"construction_type": "traditional",
	"latitude": 51.4453433,
	"longitude": 16.2334445,
	"building_length": 12.5,
	"building_width": 6,
	"floor_area": 45,
	"floor_perimeter": 125,
	"building_floors": 3,
	"building_heated_floors": [0, 1, 2],
	"floor_height": 2.6,
	"building_roof": "steep",
	"has_basement": true,
	"has_balcony": true,
	"has_garage": false,
	"garage_type": "double_unheated",
	"wall_size": 65,
	"primary_wall_material": 57,
	"secondary_wall_material": null,
	"internal_wall_isolation": {
		"material": 88,
		"size": 5
	},
	"external_wall_isolation": {
		"material": 88,
		"size": 15
	},
	"top_isolation": {
		"material": 68,
		"size": 35
	},
	"bottom_isolation": {
		"material": 71,
		"size": 5
	},
	"number_doors": 2,
	"number_balcony_doors": 2,
	"number_windows": 12,
	"number_huge_windows": 0,
	"doors_type": "new_metal",
	"windows_type": "new_double_glass",
	"indoor_temperature": 21,
	"ventilation_type": "natural",
	"include_hot_water": true,
	"hot_water_persons": 3,
	"hot_water_usage": "shower_bath",
	"whats_over": "heated_room",
	"whats_under": "heated_room",
	"whats_north": "heated_room",
	"whats_south": "unheated_room",
	"whats_east": "heated_room",
	"whats_west": "outdoor",
	"on_corner": true,
	"unheated_space_under_type": "worst",
	"unheated_space_over_type": "great"
}
Parametr Typ danych Jednostka Opis
building_type enum - Rodzaj budynku:
 • single_house – Dom jednorodzinny wolnostojący
 • double_house – Zabudowa bliźniacza
 • row_house – Dom w zabudowie szeregowej
 • apartment – Mieszkanie
 • multifamily – Budynek wielorodzinny
construction_year integer - Rok budowy; wartość nie musi być dokładna, wystarczy zdefiniować przedziały, podobnie jak to jest na cieplo.app:
 • 2020 – lata 2020 - 2024
 • 2011 – lata 2011 – 2020
 • 2000 – lata 2000 – 2010
 • 1990 – lata 90-te
 • 1980 – lata 80-te
 • 1970 – lata 70-te
 • 1960 – lata 60-te
 • 1950 – lata 50-te
 • 1940 – lata 40-te
 • 1939 – gdzieś przed II wojną
 • 1914 – gdzieś przed I wojną
construction_type enum - Rodzaj konstrukcji budynku:
 • traditional – budynek tradycyjny, murowany lub z drewna
 • canadian – dom szkieletowy (kanadyjski)
latitude, longitude double - Współrzędne przybliżonej lokalizacji budynku.
building_length, building_width
warunkowe
double m Długość i szerokość obrysu budynku. Alternatywnie można podać powierzchnię zabudowy.
building_shape
warunkoweopcjonalne
enum - Kształt obrysu ścian zewnętrznych budynku.
 • regular – z grubsza czworoboczny
 • irregular – każdy inny bardziej fikuśny kształt
Jeżeli obrys budynku jest mniej więcej regularnie czworoboczny – wystarczy, że prześlesz building_length + building_width albo floor_area. Wtedy niniejszy parametr (building_shape) można zupełnie pominąć lub przesłać regular.

Natomiast jeśli budynek ma kształt nieregularny, masz dwie opcje:
 • Liczysz pow. zabudowy po swojej stronie, wedle własnego pomysłu – i wysyłasz ją do API jako floor_area. Wtedy building_shape może być  regular, bo liczenie pow. zabudowy z nieregularnego kształtu jest obsłużone po swojej stronie.
 • Korzystasz z naszej logiki szacującej pow. zabudowy budynku o nieregularnym obrysie. Wtedy trzeba przesłać wartość irregular wraz z floor_area oraz floor_perimeter.
floor_area
warunkowe
double m2 Powierzchnia zabudowy. Alternatywnie można podać długość i szerokość obrysu budynku.
floor_perimeter
warunkoweopcjonalne
double m Obwód budynku. Podaj tylko gdy building_shape = irregular.
building_floors integer - Liczba pełnych kondygnacji naziemnych – nie licząc poddasza i piwnic.
Maksymalna wartość: 13
building_heated_floors array[integer] - Lista ogrzewanych kondygnacji, tutaj dla odmiany licząc piwnicę i poddasze:
 • 0 – piwnica
 • 1 – parter
 • 2 – 1. piętro
 • ...
 • 13 – 12. piętro
 • 14 – poddasze w 12-piętrowym budynku z nie-płaskim dachem
floor_height enum/double m Wysokość pięter przeważająca w budynku.
 • 2.3 – niskie
 • 2.6 – standardowe
 • 3.1 – wysokie
 • 4.1 – b. wysokie
building_roof enum - Rodzaj dachu
 • flat – płaski
 • oblique – skośny bez poddasza (lub poddasze niewielkie gdzie nie mieści się człowiek)
 • steep – skośny z pełnowymiarowym poddaszem
has_basement boolean - Czy budynek posiada piwnicę?
has_balcony boolean - Czy budynek posiada balkon(y)?
has_garage
opcjonalne
boolean - Czy jest garaż w bryle budynku? (garaż rozumiany jako jednostanowiskowy nieogrzewany) Parametr przestarzały, nadal działa, ale zalecane w zamian używanie parametru garage_type, który oferuje wybór wielkości i stopnia dogrzania garażu.
garage_type
opcjonalne
enum - Charakterystyka garażu w bryle budynku.
 • none – Brak garażu w bryle budynku.
 • single_unheated – Garaż jednostanowiskowy nieogrzewany.
 • single_heated – Garaż jednostanowiskowy ogrzewany.
 • double_unheated – Garaż dwustanowiskowy nieogrzewany.
 • double_heated – Garaż dwustanowiskowy ogrzewany.
Parametr nadpisuje has_garage, jeśli oba zostały podane jednocześnie.
wall_size integer cm Całkowita grubość ściany zewnętrznej.
primary_wall_material
warunkowe Wymagane tylko dla construction_type = traditional
Materiał - Podstawowy materiał konstrukcyjny ścian (ten, który przeważa).
secondary_wall_material
opcjonalne
Materiał - Dodatkowy materiał konstrukcyjny ścian (jeśli ściana jest zbudowana np. z mixu pustaków i cegieł).
internal_wall_isolation[material]
warunkowe Wymagane przy construction_type = canadian
Materiał - Materiał wewnętrznej warstwy izolacji w ścianie zewnętrznej.
internal_wall_isolation[size]
warunkowe Wymagane przy construction_type = canadian
integer cm Grubość wewnętrznej warstwy izolacji w ścianie zewnętrznej.
external_wall_isolation[material]
opcjonalne
Materiał - Materiał zewnętrznego docieplenia ścian zewnętrznych.
external_wall_isolation[size]
opcjonalne
integer cm Grubość zewnętrznego docieplenia ścian zewnętrznych.
top_isolation[material]
opcjonalne
Materiał - Materiał ew. docieplenia przestrzeni ogrzewanej od góry. Może to być strop najwyższego ogrzewanego pomieszczenia lub dach – zależnie od konstrukcji budynku oraz od tego, które piętra są ogrzewane, a które nie.
top_isolation[size]
opcjonalne
integer cm Grubość w/w docieplenia (jeśli jest takowe).
bottom_isolation[material]
opcjonalne
Materiał - Materiał ew. docieplenia przestrzeni ogrzewanej od dołu. Może to być podłoga piwnicy, podłoga parteru albo strop parteru – zależnie od tego, które piętra są ogrzewane, a które nie.
bottom_isolation[size]
opcjonalne
integer cm Grubość w/w docieplenia (jeśli jest takowe).
number_doors integer - Liczba drzwi zewnętrznych w budynku.
number_balcony_doors integer - Liczba drzwi balkonowych w budynku.
number_windows integer - Liczba okien w budynku. Typowe okno = ok. 130x150cm.
number_huge_windows integer - Liczba dużych przeszkleń w budynku. Duże przeszklenie = np. 3x3m.
doors_type enum - Rodzaj drzwi zewnętrznych.
 • old_wooden – stare drewniane
 • old_metal – stare metalowe
 • new_wooden – nowe drewniane
 • new_metal – nowe metalowe
 • new_pvc – nowe z tworzywa
windows_type enum - Rodzaj okien.
 • old_single_glass – Stare z pojedynczą szybą
 • old_double_glass – Stare z min. dwiema szybami
 • semi_new_double_glass – Starsze (10+ lat) ale z szybami zespolonymi
 • new_double_glass – Współczesne dwuszybowe
 • new_triple_glass – Współczesne trójszybowe
indoor_temperature double °C Średnia dobowa temperatura w pomieszczeniach ogrzewanych zimą.
ventilation_type enum - Rodzaj wentylacji
 • natural – Naturalna lub grawitacyjna
 • mechanical – Mechaniczna
 • mechanical_recovery – Mechaniczna z odzyskiem ciepła
include_hot_water boolean - Czy wyliczamy dodatkową moc na potrzeby podgrzewania ciepłej wody użytkowej (CWU)?
hot_water_persons
warunkowe Wymagane tylko dla include_hot_water = true
integer - Liczba osób korzystających z ciepłej wody użytkowej (CWU).
hot_water_usage
warunkowe Wymagane tylko dla include_hot_water = true
enum - Intensywność wykorzystania ciepłej wody użytkowej (CWU):
 • shower – Tylko prysznice
 • shower_bath – Głównie prysznice, czasem wanna
 • bath – Tylko wanna
whats_over
warunkowe Wymagane tylko dla building_type = apartment
enum - Co znajduje się powyżej mieszkania?
 • heated_room – Ogrzewany lokal
 • unheated_room – Nieogrzewany lokal
 • outdoor – Świat zewnętrzny
whats_under
warunkowe Wymagane tylko dla building_type = apartment
enum - Co znajduje się poniżej mieszkania?
 • heated_room – Ogrzewany lokal
 • unheated_room – Nieogrzewany lokal
 • outdoor – Świat zewnętrzny
 • ground – Grunt
whats_north, whats_east, whats_south, whats_west
warunkowe Wymagane tylko dla building_type = apartment
enum - Co znajduje się w sąsiedztwie mieszkania – z każdej z czterech stron osobno?
 • heated_room – Ogrzewany lokal
 • unheated_room – Nieogrzewany lokal / korytarz / klatka schodowa
 • outdoor – Świat zewnętrzny
on_corner
warunkowe Wymagane tylko dla building_type = row_house
boolean - Czy segment w zabudowie szeregowej znajduje się na końcu/początku szeregu?
unheated_space_under_type
opcjonalne
enum - Jakość zaizolowania przestrzeni nieogrzewanej znajdującej się poniżej ogrzewanej części budynku.
 • worst – Hula tam wiatr bo np. drzwi dziurawe / okno dla kota uchylone
 • poor – Wiatr nie hula ale ocieplenia brak
 • medium – Wiatr nie hula ale ocieplenie jest gorsze niż na reszcie domu
 • great – Ocieplenie jest podobne lub lepsze jak na ogrzewanej części domu
Pole jest brane pod uwagę tylko w przypadku gdy istnieje jakaś przestrzeń nieogrzewana poniżej części ogrzewanej (np. nieogrzewana piwnica). Jeżeli to pole nie zostanie przesłane w zapytaniu, standardowo przyjmowana jest wartość medium.
unheated_space_over_type
opcjonalne
enum - Jakość zaizolowania przestrzeni nieogrzewanej znajdującej się powyżej ogrzewanej części budynku.
 • worst – Hula tam wiatr bo np. drzwi dziurawe / okno uchylone
 • poor – Wiatr nie hula ale ocieplenia stropu/dachu brak
 • medium – Wiatr nie hula ale ocieplenie jest wyraźnie słabsze niż na reszcie domu
 • great – Ocieplenie jest podobne lub lepsze jak na ogrzewanej części domu
Pole jest brane pod uwagę tylko w przypadku gdy istnieje jakaś przestrzeń nieogrzewana ponad częścią ogrzewaną (np. nieogrzewane poddasze). Jeżeli to pole nie zostanie przesłane w zapytaniu, standardowo przyjmowana jest wartość medium.
number_stairways
opcjonalne tylko dla building_type = multifamily
integer - Liczba klatek schodowych w budynku.
number_elevators
opcjonalne tylko dla building_type = multifamily
integer - Liczba wind w budynku.

Odpowiedź – sukces

Póki co zwracane są tylko te podstawowe dane, które – jak się naszemu jednoosobowemu zespołowi wydawało – będą potrzebne użytkownikom API. Daj znać jeśli potrzebujesz czegoś więcej spośród treści, jakie znajdują się na stronie z wynikiem.

{
	"result": {
		"id": 12345,
		"total_area": 145,
		"heated_area": 145,
		"max_heating_power": 5.2,
		"avg_heating_power": 2.5,
		"bivalent_point_heating_power": 4.6,
		"hot_water_power": 0.5,
		"annual_energy_consumption": 12345,
		"annual_energy_consumption_factor": 123,
		"heating_power_factor": 155,
		"design_outdoor_temperature": -20,
		"avg_outdoor_temperature": 1.24
	}
}
      
Parametr Typ danych Jednostka Opis
total_area double m2 Całkowita powierzchnia budynku
heated_area double m2 Ogrzewana powierzchnia budynku
max_heating_power double kW Maksymalna moc grzewcza na potrzeby wyłącznie ogrzewania budynku w najzimniejszym dniu zimy (dla projektowej temperatury zewnętrznej).
avg_heating_power double kW Przeciętna moc grzewcza na potrzeby wyłącznie ogrzewania budynku przy średniej zimowej temperaturze zewnętrznej.
bivalent_point_heating_power double kW Moc grzewcza w punkcie biwalentnym, tj. przy temperaturze zewnętrznej wyliczonej odpowiednio dla strefy klimatycznej, w której znajduje się budynek.
hot_water_power double kW Dodatkowa moc grzewcza na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej (CWU).
annual_energy_consumption integer kWh Całkowite roczne zużycie energii na potrzeby wyłącznie ogrzewania budynku (nie jest w to wliczone przygotowanie CWU).
annual_energy_consumption_factor double kWh/m2 Współczynnik zapotrzebowania na ciepło.
heating_power_factor double W/m2 Współczynnik zapotrzebowania na moc grzewczą.
design_outdoor_temperature integer °C Projektowa temperatura zewnętrzna w danej lokalizacji, dla której liczona jest maksymalna wymagana moc grzewcza na potrzeby wyłącznie ogrzewania budynku.
avg_outdoor_temperature double °C Średnia temperatura zewnętrzna w ciągu sezonu grzewczego na podstawie danych klimatycznych.

Odpowiedź – błędy

{
	"errors": {
		"internal_wall_isolation": "Pole wymagane."
	}
}
      

Pobranie wyniku

GET https://cieplo.app/api/calculation/{id}

Odpowiedź

{
	"parameters": {
		...
	},
	"result": {
		"id": 12345,
		"total_area": 145,
		"heated_area": 145,
		"max_heating_power": 5.2,
		"avg_heating_power": 2.5,
		"bivalent_point_heating_power": 4.6,
		"annual_energy_consumption": 12345,
		"annual_energy_consumption_factor": 123,
		"heating_power_factor": 155,
		"design_outdoor_temperature": -20,
		"avg_outdoor_temperature": 1.24
	}
}
      

Pobranie wyniku – wersja rozszerzona

GET https://cieplo.app/api/calculation/{id}?extended=1

Dodatkowo zwracane są: dane z wykresu z kosztami energii/paliw, lista najbardziej opłacalnych modernizacji budynku oraz dane z wykresu dot. strat ciepła.

Odpowiedź

{
	"parameters": {
		...
	},
	"result": {
		...
	},
	"heating_costs": [
	{
		"label": "Kocioł na drewno bez podajnika",
		"detail": "Ecodesign, z buforem ciepła",
		"fuel": {
			"name": "Drewno",
			"price": 1,
			"unit": "kg",
			"trade_amount": 450,
			"trade_unit": "mp",
			"energy": 16.00
		},
		"amount": 10651,
		"consumption": 23.7,
		"efficiency": 80,
		"cost": 9586
	},
	...
	],
	"improvements": [{
		"label": "ocieplenie dachu 20cm styropianu",
		"energy_saved": 35
	}, {
		"label": "wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła",
		"energy_saved": 10
	}],
	"energy_losses": [{
		"label": "Drzwi",
		"percent": 2
	},{
		"label": "Ściany zewnętrzne",
		"percent": 3
	},{
		"label": "Podłoga parteru",
		"percent": 8
	},{
		"label": "Okna",
		"percent": 10
	},{
		"label": "Wentylacja",
		"percent": 17
	},{
		"label": "Dach",
		"percent": 60
	}]
}
      
Parametr Typ danych Jednostka Opis
heating_costs array - Lista wariantów ogrzewania budynku: różne kombinacje urządzeń grzewczych i źródeł energii.
heating_costs[fuel][unit] string - Jednostka obliczeniowa nośnika energii (ta, dla której zwyczajowo podawana jest wartość energetyczna, np. dla węgla jest to kg).
heating_costs[fuel][price] double zł/j.obl. Cena za jednostkę obliczeniową nośnika energii.
heating_costs[fuel][trade_unit] string - Jednostka handlowa (w jakiej sprzedawany jest dany nośnik energii), np.:
 • mp – metr przestrzenny (drewno)
 • t - tona (węgiel)
 • l - litr (olej)
 • kWh - kilowatogodzina (prąd, gaz)
heating_costs[fuel][trade_amount] double - Liczba jednostek obliczeniowych mieszczących się w jednostce handlowej danego źródła energii.
heating_costs[fuel][energy] double MJ/j.obl. Ilość energii w jednostce obliczeniowej.
heating_costs[amount] integer kWh Ilość energii jaką trzeba zakupić w danym jej nośniku na potrzeby ogrzania tego budynku. Im gorsza sprawność danego źródła ciepła, tym ta liczba będzie większa od zapotrzebowania budynku.
heating_costs[consumption] double j.handl. Zapotrzebowanie na dany nośnik energii wyrażone w jego jednostce handlowej.
heating_costs[efficiency] integer % Efektywność danego urządzenia grzewczego, np. 80% dla kotła, 350% dla pompy ciepła.
heating_costs[cost] integer Roczny koszt ogrzewania w danym wariance (urządzenie grzewcze + nośnik energii).
improvements array - Warianty modernizacji budynku najbardziej zmniejszające zapotrzebowanie na energię.
improvements[energy_saved] integer % Oszczędność energii względem pierwotnego zapotrzebowania budynku.
energy_loses array - Procentowe rozbicie strac ciepła na poszczególnie źródła.
energy_loses[label] string - Nazwa źródła strat ciepła.
energy_loses[percent] integer % Procent całkowitej straty ciepła budynku jaki przypada na to źródło.

Listy materiałów

GET https://cieplo.app/api/materials/{field}

Gdzie field to nazwa pola, w którym lista materiałów jest wykorzystywana, dla którego ma być zwrócona lista odpowiednich materiałów (dla każdego z pól lista materiałów jest/może być inna).

{
	"123": "Styropian",
	"125": "Wełna mineralna",
	"129": "Słoma"
}
      

Informacje o aktualnej subskrypcji

GET https://cieplo.app/api/subscription

Odpowiedź, gdy konto posiada aktywną subskrypcję:

{
	"level": "102",
	"status": "paid",
	"ends_at": "2024-09-25 06:59:21",
}
      
Parametr Typ danych Opis
level string Poziom subskrypcji.
status string Status subskrypcji:
 • paid – opłacona.
 • trial – bezpłatny okres próbny.
ends_at datetime Znacznik czasu końca ważności subskrypcji. W przypadku bezpłatnego okresu próbnego jest to koniec tegoż okresu.

Odpowiedź w przypadku braku aktywnej subskrypcji:

{
}